Sykkel

På sykkel mellom setergrendene

Storlegda er et fint utgangspunkt hvis man ønsker sykkeltur mellom setergrendene i Sølendalen. Her der det småkupert med intakte setergrender hvor det er både sauer med lam og kyr med kalver.  

 For de som ønsker større utfordringer er det mulighet for lange dagsturer på sykkel.