Honning

Honning og bier

Vi har siden 2004 hatt bikuber. Siden 2007 har vi hatt egne produksjonslokaler for honning, nå blir all foredling gjennomført lokalt.

Honning fra Solsiden er produsert i Øvre Rendal. Første del av sommeren står bikubene i dalbunnen langs Rena elva. Her er det tidligere avsetninger som gir næringsrik jord til floraen. Biene henter nektar fra den varierte floraen. Det finnes like mange typer honning som det finnes plantearter som lager nektar. De enkelte års variasjon i flora påvirker smaken på honning.

Når røsslyngen (Calluna vulgaris) blomstrer flyttes bikubene fra dalbunnen i Øvre Rendal til fjells hvor den mektige Rendalssølen er i sør. Her er det store røsslyngområder og biene jobber iherdig mens lyngtrekket pågår i en kort periode i juli og august.

Honning er et smakfullt produkt hvor du har mulighet til å oppleve blomstringen i Rendalen på nytt.

Vi selger mesteparten av vår egen produserte honning gjennom Rørosmat.

Tildelt pris – Det Norske Måltid

Høsten 2008 fikk vi tildelt prisen Hederlig omtale i Hedmark fylke 2008 for Lynghonningen. Konkurransen «Det Norske Måltid» har som mål å sette fokus på Norges beste råvarer fra sjø og land i de enkelte regioner.

 Samarbeidspartnere som bidro til gjennomføringen av konkurransene var: Norges Kokkemesteres Landsforening, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk bygdeturisme og gardsmat, Bondens Marked, NHO Reiseliv og DnB NOR.