Historie

Storlegda ligger i Sølendalen i Rendalen kommune med grenser mot Tolga og Engerdal kommuner. Storlegda omfatter 17 grunneiere/seterretter og ca 74.000 dekar utmark.

Det går bilvei helt frem til vollsområdet fra Unset (30 km), og denne forgreiner seg ut slik at alle har bilvei fram til egen seter. I tillegg er det flere stier og ferdaveger i området, det går også merkede turiststier gjennom seterområdet.

Det finnes spor etter forskjellige typer aktiviteter i Sølendalen som viser at området har vært utnyttet i næringssammenheng til alle tider. Det er spor etter store dyrefangstanlegg, blestergroper, kullmiler, finneboplasser m.m.

På begynnelsen av 1700-tallet var det aktiv setring her, og det har vært drevet på tradisjonelt vis helt til den senere tid. Det nærmeste vi kommer seterdrift i dag er beitedyr dvs. sau og ku/kjøttfe.