Fiske

Orvsjøen, Speke og Sølna ligger i nærheten av setervollen og byr på ørret, harr,  sik og gjedde.

Orvsjøen – ørret på 1 og 2 kg

Orvsjøen ligger nordvest for Storlegda setergrend og ble oppdemt i 1984. Sjøen har et areal på 110 daa, og tilføres kalkrik vann fra Orva. Det selges fiskekort for sjøen og elvene omkring gjennom fishspot. Avstanden til sjøen fra setra er 2,5 km hvor man kan gå på traktorvei. Det er hovedsakelig ørret i vannet, og fisk på 1 og 2 kg er ikke uvanlig. Det er tilrettelagt med gapahuk.

Sølna – idyllisk og klart vann

Nordre Sølna er idyllisk og skifter mellom loner og stryk. Nedre deler av elva har både sik, harr, ørret og gjedde. I øvre del av elva dominerer ørret selv om også harr og gjedde forekommer. Denne strekningen er karakteristisk ved at rogenmorener (rygger på tvers av dalføret) lager lokale stryk-/fossepartier. Elva har klart vann og skaper utfordringer for fiskeren. Det er tilrettelagt med gapahuker.

Speka – med mark og bambusstang

Speka er 8 km lang og renner sørover fra Spekedalen. Den renner sammen med Orva like nord for Storlegda, og danner Sølna. Fiskebestanden i Speka er i all vesentlighet ørret. Fisket foregår ofte med mark og bambusstang, og de som mestrer det kan få svært mye fisk.