Aktiviter

Nordre del av Rendalen, Sølendalen, har et fantastisk fjellområde med svært gode muligheter til friluftsliv. Her har du muligheten til å oppleve stillheten og kjenne roen senke seg.